Xe vá trinh đây

Xe vá trinh đây

Thanh niên trông em của năm

Thanh niên trông em của năm

Tao có nói con chó của mày đâu

Tao có nói con chó của mày đâu

Neptune tài trợ chương trình này

Neptune tài trợ chương trình này

Không phải dạng vừa đâu - chơi ngu vãi

Không phải dạng vừa đâu

Không biết nói gì luôn

Không biết nói gì luôn

Khi mèo troll chó

Khi mèo troll chó

Cái gì kích thích cô ấy nhỉ


Em mới dắt gà đi làm tóc đep không các thánh

Em mới dắt gà đi làm tóc đep không các thánh

Chi nhánh cơ sở 1 ở đâu các thánh

cơm âm phủ cơ sở 2

Bây giờ em đang là tâm điểm của lũ bạn

Bây giờ em đang là tâm điểm của lũ bạn

Thằng bạn thân của tui