Cái này cosplay nhân vật nào các bạn nhỉ


Có gì đó không ổn


Tài năng là đây


Cái tên bá đạo


2 anh ấy đang solo game gì thế nhỉ


1 giây nữa thôi là xong quai hàm


Xe vá trinh đây

Xe vá trinh đây

Thanh niên trông em của năm

Thanh niên trông em của năm

Tao có nói con chó của mày đâu

Tao có nói con chó của mày đâu

Neptune tài trợ chương trình này

Neptune tài trợ chương trình này

Không phải dạng vừa đâu - chơi ngu vãi

Không phải dạng vừa đâu

Không biết nói gì luôn

Không biết nói gì luôn